نویسنده = باقری، علی
تعداد مقالات: 1
1. بنیان‌های نهادی بحران در مدیریت منابع آب زیرزمینی ایران

دوره 17، شماره 64، بهار 1396، صفحه 57-94

10.22054/joer.2017.7668

محمدرضا فرزانه؛ علی باقری؛ محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی