نویسنده = بامنی مقدم، محمد
تعداد مقالات: 1
1. رهیافتی نوین در تعیین میزان بهینه قرارداد بیمه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران

دوره 19، شماره 72، بهار 1398، صفحه 185-204

10.22054/joer.2019.10158

محمد بامنی مقدم؛ مصطفی پورعلی زاده جوبجار کلی؛ هادی اسماعیل پور مقدم