نویسنده = ابراهیمی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان پذیری تولید در ایران

دوره 12، شماره 46، پاییز 1391، صفحه 1-26

محسن ابراهیمی؛ حمیدرضا لارتی