نویسنده = افسری، علی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر رفتار بازتوزیعی بر پس‌انداز و انباشت سرمایه(در چارچوب الگوی نسل‌های همپوشان)

دوره 18، شماره 71، زمستان 1397، صفحه 155-184

10.22054/joer.2018.9832

سید احسان خاندوزی؛ محمد مهدی مجاهدی؛ مرتضی خورسندی؛ علی افسری