نویسنده = اکبری باوفا گلیان، علی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل موثر بر تامین مالی خرد در ایران

دوره 17، شماره 65، تابستان 1396، صفحه 199-222

10.22054/joer.2017.7851

محمد‌جواد محقق‌نیا؛ علی اکبری باوفا گلیان