نویسنده = اسدی، محمدباقر
تعداد مقالات: 2
1. برآورد هزینه آسیب‌های سلامتی ناشی از تولید برق در ایران

دوره 18، شماره 70، پاییز 1397، صفحه 23-52

10.22054/joer.2018.9559

محمدباقر اسدی؛ حسین صادقی سقدل؛ بهرام سحابی؛ علیرضا ناصری


2. آثار اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی در بازار برق ایران با استفاده از رویکرد «شبیه‌سازی عامل بنیان»

دوره 17، شماره 65، تابستان 1396، صفحه 81-114

10.22054/joer.2017.7847

محمدباقر اسدی؛ حسین صادقی سقدل؛ بهرام سحابی؛ علیرضا ناصری