نویسنده = احمدزاده، خالد
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه و تحلیل کارکرد کشف قیمت قراردادهای آتی سکه طلا در ایران

دوره 16، شماره 63، زمستان 1395، صفحه 25-60

10.22054/joer.2017.7583

احمد محمدی؛ زینب سواری؛ خالد احمدزاده