نویسنده = امین‌بیدختی، علی‌اکبر
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه مدل بهینه رگرسیون لجستیک چندگانه و باینری برای رتبه‌بندی اعتباری مشتریان حقیقی بانک رفاه کارگران

دوره 16، شماره 63، زمستان 1395، صفحه 147-166

10.22054/joer.2017.7587

ناهید بهارلو؛ علی‌اکبر امین‌بیدختی؛ محمد‌جواد محقق‌نیا