نویسنده = افضلی ابرقویی، وجیهه
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه عملکرد اقتصاد کلان و رژیم‌های مختلف ارزی با رویکرد (DSGE)

دوره 16، شماره 61، تابستان 1395، صفحه 81-125

10.22054/joer.2016.5290

حسین توکلیان؛ وجیهه افضلی ابرقویی