نویسنده = اصغری، رعنا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر اثربخشی دولت بر نرخ تورم در کشورهای منتخب منطقه MENA

دوره 15، شماره 57، تابستان 1394، صفحه 165-192

حسن حیدری؛ رعنا اصغری؛ رقیه علی نژاد