نویسنده = انصاری، الهه
تعداد مقالات: 1
1. تخمین شاخص ترکیبی اقتصاد اسلامی و بررسی روند تغییرات آن در ایران

دوره 16، شماره 63، زمستان 1395، صفحه 167-194

10.22054/joer.2017.7588

منصور زراءنژاد؛ الهه انصاری؛ مسعود خداپناه