نویسنده = اسماعیل نیا، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر امنیت بر رشد اقتصادی در ایران و برخی کشورهای منتخب

دوره 16، شماره 61، تابستان 1395، صفحه 127-154

10.22054/joer.2016.5291

علی اصغر اسماعیل نیا؛ شهرام وصفی‌اسفستانی