نویسنده = آیینی، زینب
تعداد مقالات: 1
1. کنش جمعی؛ مکانیزمی در مسیر توسعه کارآفرینی مولد

دوره 16، شماره 61، تابستان 1395، صفحه 1-31

10.22054/joer.2016.5288

محمود متوسلی؛ زینب آیینی؛ ژیلا ترابی