نویسنده = امیری، بهزاد
تعداد مقالات: 1
1. نهادها و برابری درآمد (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد)

دوره 16، شماره 61، تابستان 1395، صفحه 155-179

10.22054/joer.2016.5292

ابوالفضل شاه آبادی؛ بهزاد امیری؛ سارا ساری‌گل