نویسنده = السادات حسینی، سعیده
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

دوره 14، شماره 55، زمستان 1393، صفحه 105-136

سعید عیسی زاده؛ سعیده السادات حسینی