نویسنده = احمدیان، اعظم
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل نقش بانک مرکزی در کاهش احتمال رخداد ریسک نقدینگی در شبکه بانکی کشور

دوره 15، شماره 59، زمستان 1394، صفحه 57-94

اعظم احمدیان؛ مهران کیانوند