نویسنده = بانوئی، علی اصغر
تعداد مقالات: 2
1. محاسبه اریب ضرایب فزاینده تصادفی تولید از منظر تدوین کنندگان و تاثیر اندازه حجم نمونه بر آن

دوره 15، شماره 59، زمستان 1394، صفحه 95-124

علی اصغر بانوئی؛ زهرا ذبیحی؛ پریسا مهاجری؛ الهام تبریزی


2. بررسی تاثیر دانش بر رشد اقتصادی استانهای ایران

دوره 15، شماره 58، پاییز 1394، صفحه 84-110

حجت الله میرزایی؛ علی اصغر بانوئی