تحریک فرآیند سرمایه‌گذاری از طریق مالیات در بنگاه‌های صنعتی (مورد ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه ملی تاجیکستان، رییس گروه مالیاتی مؤدیان بزرگ و مدرس دانشگاه

چکیده

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در سال 1380 هجری شمسی قانون مالیات‌ها را اصلاح کرده است. تحقیق حاضر می‌کوشد این موضوع را بررسی کند که آیا اصلاحیه قانون اخیر توانسته است برای رشد نرخ سرمایه‌گذاری در صنعت ایران مؤثر باشد؟
بنابراین، با مراجعه به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، به‌عنوان نماینده بخش صنعت در ایران و اخذ اطلاعات مالی لازم در بازه زمانی 1384 تا 1388 و استفاده از آزمون F و آزمون هاسمن، تحقیق حاضر به این نتیجه می‌رسد که فارغ از چگونگی شرایط قبل از اصلاحیه قانون و معافیت‌های مالیاتی حاضر در بخش تولید، قانون جدید نقش تعیین‌کننده‌ای در نرخ سرمایه‌گذاری نداشته و سایر عوامل مانند نرخ سود بانکی، نرخ رشد قیمت مسکن و... به‌مراتب مؤثر‌تر بوده است.
ازاین‌رو، با توجه به نوسانات موجود برای مشخص شدن وضعیت عوامل اقتصادی، استراتژی ثبات در جمیع عوامل مالیاتی پیشنهاد شده است تا بدین‌وسیله پس از یک دوره تثبیت و مطالعات تکمیلی در عوامل دیگر، بتوان به یک جمع‌بندی در سیاست‌های مالی کشور دست یافت.

کلیدواژه‌ها


منابع الف- فارسی بورس اوراق بهادار تهران، صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی. سازمان امور مالیاتی، نماگرهای مالیاتی، دوره‌های مختلف. گجراتی، دامودار (1383)، مبانی اقتصادسنجی، ترجمة دکتر حمید ابریشمی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران. چاپ سوم. ب- انگلیسی Baltagi, Badi H) 2005(, Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, John Wiley & Sons Ltd. Bronwyn H. Hall (2005), Investment and Taxation in Germany -Evidence from Firm-Level Panel Data Discussion, Nuffield College, Oxford University; University of California at Berkeley; and the National Bureau of Economic Research 23. Chirinko, R.S., S.M. Fazzari and A.P. Meyer (1999), How Responsive Is Business Capital Formation to Its User Cost? An Exploration with Micro Data, Journal of Public Economics, 74. Fazzari, S.M., G.R. Hubbard and B.C. Petersen (1988), Financing Constraints and Corporate Investment, Brookings Papers on Economic Activity, 1. Fisher, I (1930), The Theory of Interest, Journal of Monetary Economics, vol. 36. Greene, William H (2007), Econometric Analysis, Prentice Hall; 6th edition. Hassett, K. and G. Hubbard (2002), Tax Policy and Business Investment, in: A. Auerbach and M. Feldstein, eds., Handbook of Public Economics, Vol. 3 (Amsterdam: North-Holland). Hubbard, R.G (1998), Capital Market Imperfections and Investment, Journal of Economics Literature, Vol. 36(3). Jorgenson, D. and K.Y. Yun (1989), Tax Policy and the Cost of Capital, Harvard Institute of Economic Research Paper no 1465. Jorgenson, D.W (1963), Capital Theory and Investment Behavior, American Economic Review, vol. 53. Jorgenson, D.W (1971), Econometrics Studies of investment Behavior: a Survey, Journal of Economics Literature, Vol. 9(4). Modigliani, F and Miller, M.H (1963), Corporate Income Taxes and the cost of Capital: A Correction, American Economic Review, Vol. 53. Shah,Anwar (ed) (1995), Fiscal Incentives for Investment and Innovation, New York, Oxford University press vol 1 . Summers, L.H (1981), Taxation and Corporate Investment: A q-Theory Approach, Brookings Paper in Economics Act., 1981, 1.