تعیین مدلی برای پیش بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شاخص های EP ،REVA ،EVAو EPS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

کلیدواژه‌ها