همایش بین المللی مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس امور پژوهشی پزوهشکده امور اقتصادی

چکیده

اولین همایش فکری و تجارت الکترونیکی در روزهای 25 و 26 دی ماه، توسط مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران - وابسته به مطالعات و پژوهش های بازرگانی و سازمان جهانی مالکیت فکری ( WIPO ) - برگزار گردید.