بررسی نحوه پیدایش تغییر در سبد ارزی، جهت کاهش ریسک ذخیره ارزی در قبال حوادث اخیر سیاسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت

چکیده

رویداد مهم 11 سپتامبر یکی از مهم ترین وقایع هزاره سوم به شمار می رود زیرا بسیاری از افراد ممکن است بر این باور باشند که نیاز به نگرشی جامع تر برای سپردن سرمایه های ارزی خود داشته باشند و استراتژی جدیدی برای دولت ها و سرمایه گذاران دنیا در جهت سرمایه گذاری شکل گیرد. کشور هایی مانند ایالات  متحده آمریکا در گذشته به عنوان محلی امن برای سرمایه گذاری محسوب می شد، ولی در حال حاضر تحولات سیاسی اخیر و حمایت این کشور از رژیم متجاوز اسرائیل ممکن است در دراز مدت، اعتبار گذشته خود را به عنوان محل امن از دست داده باشند . در این تحقیق سعی در ارائه یک روش تکنیکی در جهت تصمیم گیری بهتر در راستای به حداقل رساندن ریسک سبد ارزی می نمائیم.