تعداد مقالات: 660
1. جابه‌جایی و پایداری نیروی کار ایران

دوره 13، شماره 51، زمستان 1392، صفحه 1-17

زهره فلاح محسن خانی؛ فرهاد مهران؛ مریم جوادی


2. بررسی مقایسه‌ای سازوکار حراج بازار برق ایران با سازوکار حراج قیمت تسویه‌کننده بازار

دوره 14، شماره 53، تابستان 1393، صفحه 1-35

جمشید پژویان؛ تیمور محمدی؛ جاوید بهرامی؛ فرامرز اتباعی


3. تخمین کمی منابع رشد صنعتی در صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 13، شماره 50، پاییز 1392، صفحه 1-15

محمدقلی یوسفی؛ الهه محمدی


4. نوآوری‌های نهادی کاهنده هزینه مبادله و توسعه اقتصادی: نگاهی به تجربه ایران

دوره 14، شماره 54، پاییز 1393، صفحه 1-32

فرشاد مومنی؛ گلروز رمضان زاده ولیس


5. بررسی رابطه بین نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی (با استفاده از رهیافت BVAR با تابع پیشین SSVS): مطالعه موردی ایران

دوره 13، شماره 49، تابستان 1392، صفحه 1-48

Lمهدی صادقی شاهدانی؛ حامد صاحب هنر؛ علی طاهری فرد؛ سیدرضا نخلی


6. شناسایی عوامل مؤثر در بروز بحران بانکی در اقتصاد ایران

دوره 13، شماره 48، بهار 1392، صفحه 1-27

سعید مشیری؛ محمد نادعلی


7. همکاری بین صادرکنندگان گاز منطقه خزر در صادرات گاز به اروپا با نگاه بر ملاحظات محیط زیستی در چهارچوب نظریه بازی

دوره 14، شماره 55، زمستان 1393، صفحه 1-40

امیر جعفرزاده؛ عباس شاکری؛ فرشاد مومنی؛ قهرمان عبدلی


9. تأثیر آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان پذیری تولید در ایران

دوره 12، شماره 46، پاییز 1391، صفحه 1-26

محسن ابراهیمی؛ حمیدرضا لارتی


12. رشد اقتصادی و طبقه متوسط

دوره 15، شماره 56، بهار 1394، صفحه 1-42

سهیلا پروین


13. نهادگرایی قدیم و اقتصاد مرسوم؛ یک جدال فکری

دوره 15، شماره 57، تابستان 1394، صفحه 1-38

محمود مشهدی احمد


15. ماتریس حسابداری اجتماعی مالی ایران و کاربردهای آن در اقتصاد

دوره 15، شماره 59، زمستان 1394، صفحه 1-34

10.22054/joer.2016.1827

فاطمه بزازان؛ زهرا سیفی شهپر


21. کنش جمعی؛ مکانیزمی در مسیر توسعه کارآفرینی مولد

دوره 16، شماره 61، تابستان 1395، صفحه 1-31

10.22054/joer.2016.5288

محمود متوسلی؛ زینب آیینی؛ ژیلا ترابی


22. محاسبه لایه پنهان مبادلات بین بخشی و ضرایب فزاینده مصرف آب در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران

دوره 16، شماره 62، پاییز 1395، صفحه 1-28

10.22054/joer.2016.7020

علی عرب مازار یزدی؛ علی اصغر بانوئی؛ نگار اکبری


23. بیکاری بدتر است یا تورم؟ مقایسه اثر بیکاری و تورم بر شادی

دوره 16، شماره 63، زمستان 1395، صفحه 1-24

10.22054/joer.2017.7582

مرتضی خورسندی؛ نسترن علی‌بابایی


24. ذهنی‌گرایی، بیناذهنیت و کنش خلاق در مکتب اتریشی

دوره 17، شماره 64، بهار 1396، صفحه 1-32

10.22054/joer.2017.7663

محمود متوسلی؛ علی رستمیان