کلیدواژه‌ها = نرخ ارز
تعداد مقالات: 21
1. مطالعه آثار سرریز تلاطم بازارهای سهام، طلا، نفت و ارز

دوره 15، شماره 56، بهار 1394، صفحه 161-194

خلیل جهانگیری؛ صمد حکمتی فرید


2. تحلیل واکنش تراز تجاری ایران نسبت به تغییرات نرخ ارز با استفاده از رویکرد پارامتر زمان ـ متغیر

دوره 14، شماره 54، پاییز 1393، صفحه 67-99

حسن حیدری؛ زهرا صالحیان صالحی نژاد؛ سلیمان فیضی


3. بررسی همبستگی بین تلاطم بازار سهام، ارز و سکه در ایران با استفاده از مدل DCC-GARCH

دوره 14، شماره 52، بهار 1393، صفحه 147-123

فیروز فلاحی؛ جعفر حقیقت؛ ناصر صنوبر؛ خلیل جهانگیری


4. بررسی رابطه بین نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی (با استفاده از رهیافت BVAR با تابع پیشین SSVS): مطالعه موردی ایران

دوره 13، شماره 49، تابستان 1392، صفحه 1-48

مهدی صادقی شاهدانی؛ حامد صاحب هنر؛ علی طاهری فرد؛ سیدرضا نخلی


6. بررسی اثر افزایش قیمت صادراتی محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران

دوره 11، شماره 40، بهار 1390، صفحه 213-239

حمید محمدی؛ بهاءالدین نجفی؛ وحید دهباشی


9. بررسی تابع تقاضای پول در ایران

دوره 9، شماره 33، تابستان 1388، صفحه 153-169

نظر دهمرده؛ حمیدرضا ایزدی


10. شناسایی عوامل مؤثر بر نامیزانی نرخ ارز و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 9، شماره 33، تابستان 1388، صفحه 223-246

منوچهر عسگری؛ حمید توفیقی


13. بررسی سهم تغییرات رابطة مبـادله بر بی‌ثبـاتی نرخ ارز در اقتصـاد ایران

دوره 7، شماره 27، زمستان 1386، صفحه 15-50

مهدی تقوی؛ آزادمهر کهرام؛ پروانه سلاطین


14. رقابت‌پذیری مبتنی‌بر نرخ ارز مؤثر واقعی در ایران

دوره 7، شماره 26، پاییز 1386، صفحه 131-179

محمدجعفر مجرد؛ ابراهیم علی رازینی


15. اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران

دوره 7، شماره 25، تابستان 1386، صفحه 177-196

علیرضا کازرونی؛ نسرین رستمی


16. برآورد رفتار نرخ ارز واقعی در ایران

دوره 6، شماره 22، پاییز 1385، صفحه 229-255

عبدالمجید جلائی؛ حمیدرضا حری؛ فاطمه ایرانی کرمانی


17. الگویی برای محاسبه نرخ مناسب ارز در دوران اصلاح ساختار اقتصاد ایران

دوره 6، شماره 21، تابستان 1385، صفحه 81-120

محمدناصر شرافت جهرمی؛ حسین صمصامی


18. اثر کسری بودجه و نرخ ارز بر کسری حساب جاری تراز پرداختهای خارجی ایران

دوره 5، شماره 17، تابستان 1384، صفحه 113-129

شهرزاد برومند جزی؛ آزادمهر کهرام


19. عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی در ایران (رهیافت خودرگرسیون برداری)

دوره 5، شماره 16، بهار 1384، صفحه 37-76

مجید صباغ کرمانی؛ وحید شقاقی شهری


21. الگوی پولی تعیین نرخ ارز در اقتصاد تورمی ایران

دوره 3، شماره 10، زمستان 1382، صفحه 233-254

محبوبه مدنی اصفهانی