کلیدواژه‌ها = اشتغال
تعداد مقالات: 15
2. مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران

دوره 14، شماره 55، زمستان 1393، صفحه 105-136

سعید عیسی زاده؛ سعیده السادات حسینی


3. بررسی عوامل و سیاست‌های مؤثر بر اشتغال نیروی کار

دوره 13، شماره 49، تابستان 1392، صفحه 177-198

محمدرضا سعدی؛ میر حسین موسوی


10. بررسی نقش کارآفرینی در ایجاد فرصتهای اقتصادی

دوره 5، شماره 18، پاییز 1384، صفحه 237-267

جعفر هزار جریبی


11. بررسی سیاستهای مالی بر مصرف و اشتغال در اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 15، زمستان 1383، صفحه 109-132

مهدی تقوی؛ ابراهیم رضائی


12. عملکرد بخشهای مختلف اقتصاد ایران در تولید اشتغال

دوره 4، شماره 12، بهار 1383، صفحه 13-36

محمدتقی رضویان


13. موانع و اشتغال پایدار و راهکارها

دوره 3، شماره 9، تابستان 1382، صفحه 113-129

محمد تقی ضیائی بیگدلی


14. اثرات سیاست های پولی و مالی بر بخش صنعت در 25 سال گذشته

دوره 3، شماره 8، بهار 1382، صفحه 199-215

فریبا فهیم یحیایی؛ نعمت فلیحی


15. بحران بیکاری در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 6، پاییز 1381، صفحه 171-184

سیداحمد غروی نخجوانی