نویسنده = مهدی تقوی
تعداد مقالات: 10
2. بررسی ارتباط میان کسری حساب جاری با رابطه مبادله در اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 18، پاییز 1384، صفحه 163-191

مهدی تقوی؛ آزادمهر کهرام


3. بررسی سیاستهای مالی بر مصرف و اشتغال در اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 15، زمستان 1383، صفحه 109-132

مهدی تقوی؛ ابراهیم رضائی


4. اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 14، پاییز 1383، صفحه 71-96

مهدی تقوی؛ سینا نعمتی زاده


6. تورم رکودی در اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 9، تابستان 1382، صفحه 13-70

مهدی تقوی؛ سید احمد غروی نخجوانی


7. واکنش بازار سرمایه نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1381، صفحه 13-66

مهدی تقوی؛ امیر محمدزاده


8. جهانی شدن و چالش های پیش رو

دوره 2، شماره 5، تابستان 1381، صفحه 13-34

مهدی تقوی


9. اقتصاد بحران های پولی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1380، صفحه 163-178

مهدی تقوی


10. ایران در آستانه هزاره سوم

دوره 1، شماره 2، پاییز 1380، صفحه 11-27

مهدی تقوی