نویسنده = فرهاد خداداد کاشی
تعداد مقالات: 3
1. تنظیم شرکت‌های توزیع برق ایران بر مبنای کیفیت و بهره‌وری

دوره 19، شماره 75، زمستان 1398، صفحه 1-38

10.22054/joer.2019.11630

فرهاد خداداد کاشی؛ محمد اوشنی؛ محمد صادق قاضی زاده؛ کیومرث حیدری


2. بررسی عوامل مؤثر بر شدت مانع ورود در صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 13، شماره 49، تابستان 1392، صفحه 75-100

محمدنبی شهیکی تاش؛ فرهاد خداداد کاشی؛ عبدالرضا کرانی


3. اندازه‌گیری شاخصهای فقر براساس عملکرد تغذیه‌ای خانوارهای ایرانی

دوره 9، شماره 34، پاییز 1388، صفحه 205-231

فرهاد خداداد کاشی؛ خلیل حیدری